Moderne adgangskontrol

Adgangskontrol er et ord der bruges hyppigt i dagens Danmark. Årssagen dertil er forskellig hvorfor variationerne af moderne adgangskontrol er mange. Som udgangspunkt forefindes adgangskontrol i form af et udarbejdet system, der skal kontrollere, hvem der får adgang, hvor og hvornår og så videre. Nogle af disse moderne adgangskontrolsystemer vil blive belyst i nedenstående.

Moderne adgangskontrol på toiletter

En udgave af et moderne adgangskontrolsystem ses blandt andet på offentlige toiletter nogle steder. Et adgangssystem der skal registrere, hvorvidt man har betalt for at gå ind og forsørge toilettet eller ej. Enten ilægger man en mønt eller også scannes en udskrevet kvittering eller lignende, der skal give adgang til at passere den moderne adgangskontrol. På denne måde sikrer man en finansiering af det offentlige toilet på lang sigt, eller om ikke andet så sikrer man et bidrag til vedligeholdelsen af toiletterne. Derudover giver adgangskontrollen også mulighed for at få indblik i afbenyttelsen af toiletterne. Med dette menes der, at adgangskontrollen registrerer antallet af besøgende og tidspunkterne hvor de besøgende ankommer. På denne måde er der mulighed for at udtrække en slags statistisk data fra den moderne adgangskontrol, som i dette tilfælde kan give indblik i, om toiletterne overhovedet benyttes, og i så fald, hvornår de benyttes oftest. Altså hvornår der er ”myldretid” i adgangskontrollen. Er der et bestemt tidsrum i døgnet, hvor toiletterne besøges, da kan man jo så overveje hvorvidt man bør investere i en slags tilsynsførende, der kan sikre virkningen af adgangskontrollen, eventuel en vejleder til passering af kontrolsystemet eller lignende.

Moderne adgangskontrol til døre

Mange steder benyttes moderne adgangskontrol ved døre. For at få adgang til at passere en sådan dør, da kræves et særligt adgangsmiddel. Udgaverne af disse midler kan her være mange. Blandt andet kan et adgangsmiddel bestå af et adgangskort. Et kort man altså skal køre igennem systemet, hvortil døren så låser op. En anden måde at få adgang på kan også være i form af en kode, som giver adgang. En kode som man altså skal kende til for at kunne få adgang. Nogle gange kombinerer man begge disse adgangsmidler i moderne adgangskontrol. Altså hvor man kører kortet igennem, og derefter indtaster en kode. Der findes også mere avancerede systemer, hvor man får at få adgang skal igennem et scanningssystem. Det kan være scanning af fingre eksempelvis. Altså et fingeraftrykssystem, hvor man har individuel adgang. Hertil skal man ikke kun have kendskab til en kode, men man skal være ejermanden af selve fingeraftrykket for at få adgang. Til denne form for moderne adgangskontrol findes der også scanning af øjet, som et meget adgangsgivende adgangsmiddel. Igen en meget individuel adgangsform. En avanceret form for moderne adgangskontrol der oftest bruges steder, hvor der brug for en meget høj sikkerhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *