Vedvarende energi – de naturlige energiformer

Der findes flere forskellige former for energi, når det kommer til vedvarende energi. Herunder er der vindenergi, solenergi og vandkraft.

Når der er tale om vindenergi, tænker de fleste mennesker nok først på vindmøller. Men vindenergien er også blevet udnyttet på andre måder – nemlig med fremdrift af skibe og ikke mindst balloner.

Ved brug af vindenergien er der mange fordele. For det første er vind noget ubegrænset –  vind løber vi aldrig tør for. Vindenergien udleder ikke dårlige drivhusgasser, så derfor er det med til at skåne miljøet.

Derudover har vi også solenergi og her er der også gode fordele. Som der er også er tale om ved vindenergi, så er solenergi og ubegrænset og skåner miljøet. Der er derudover også mange muligheder i solenergi. Solenergi vil blive ved med at stige, så længe at teknologien også bliver bedre. Det er blevet meget populært at man nu med solceller og anlæg kan fordele energien mellem hustande. Dette kan blive et godt projekt i fremtiden for hele verden.
Der er dog også nogle ulemper ved solenergi. For det første er det ikke billigt og for det andet, så afhænger vejret meget af solenergi. Om vinteren vil der måske ikke være så meget sol som om sommeren, så dette skal man have i mente.

Vandkraft og derved vand har vi selvfølgelig også meget af og samtidig skåner dette også miljøet. Derudover er det også meget nemt at kontrollere og man kan gemme det til senere brug. Men der er dog også nogle ulemper – vandkraft fungerer på den måde at der kommer oversvømmelse og dette ødelægger en del deriblandt også dyreliv. I nogle tilfælde kræver det også at mennesker bliver nødt til at flytte væk fra deres bopæl.

Vedvarende energi i fremtiden

Den helt klart bedste måde at udnytte energien på i fremtiden, er at bruge vedvarende energi. Det skåner miljøet rigtig meget og det har vi som mennesker i denne verden brug for.

I Danmark vil vi fokusere på vindenergi, da det er denne form for energi vi har de bedste ressourcer til og vi er kommet langt i denne udvikling. Som verden ser ud lige nu er vi meget langt fra at kunne basere hele vores energiforbrug på blot vedvarende energi – netop fordi der er så meget forurening. Generelt set har vi udviklet os meget – der er blevet opfundet så mange teknologier, som skal hjælpe vores verden med forureningen. På nuværende tidpunkt har vi elbiler, solceller, vindmøller og rigtig meget mere der skal skåne vores verden – måske endda også i fremtiden.

Lige nu afhænger vores fremtid af teknologien og hvor der bliver gjort størst fremskridt. Det er ikke engang sikkert at det bliver inden for vedvarende energi, der kommer til at sikre vores fremtid. Der er rigtig mange fordele ved den vedvarende energi vi gør brug af mange steder nu, men der er også ulemper og det kan være at nyere generationer en dag finder frem til en løsning uden disse ulemper.

Læs mere på denne hjemmeside.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *